Hotline +84(0)90 209 1499

Convergence of brands

Sản phẩm ngẫu nhiên

Gian hàng nhà cung cấp

CÁCH THỨC ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN

Xem tin nhắn của nhà cung cấp gủi cho bạn

Tìm sản phảm..

  •  
  •  

ĐẢM BẢO XÁC NHẬN

100% Xác nhận được đảm bảo

Bảo vệ đầy đủ tuân thủ các bước sau:

Xác nhận đơn hàng trực tiếp với nhà cung cấp

1

Thanh toán vào tài khoản của nhà cung cấp Longhaiplaza bằng thẻ tín dụng hay liên ngân hàng

2

Immediately confirming
Setting plans
Displaying your verification status
Suppliers’ quick reply

Orders are checked
Specialists check
Expenses are proved effective
Unit prices are competitive

Fast, Reliable, Economic
Competitive unit price,
Delivery assurance,
Fast to find logistic solutions

Copyright © 2015 Longhaiplaza All Rights Reserved